Whatsapp met ons

Stilstand is achteruitgang
Nieuws 19 mei 2017

Stilstand is achteruitgang

Tijdgebrek zorgt ervoor dat Nederlandse IT-afdelingen niet toekomen aan innoveren.

De IT-afdeling wil graag innoveren en een goede gebruikservaring leveren, maar wordt in de praktijk nog te vaak gegijzeld door de dagelijkse processen.

Door IT veel meer op te vatten als een service, kan IT weer in dienst van de bedrijfsdoelstellingen gaan werken. IT-as-a-service (ITaaS) is het model waarmee IT weer relevant kan worden en zijn waarde voor de organisatie kan aantonen.

Veel organisaties staan aan de vooravond van een digitale transitie en IT is de aangewezen afdeling om die in gang te zetten. Uit het onderzoek van CIO. nl in opdracht van RES onder medewerkers van 444 MKB- en grootzakelijke organisaties blijkt dat IT-afdelingen zich er zeer bewust van zijn dat ze een bijdrage moeten leveren aan de bedrijfsdoelstellingen, maar dat ze niet altijd weten hoe ze dit voor elkaar moeten krijgen. Tijdsdruk en steeds terugkerende dagelijkse processen, spelen hierbij een grote rol.

ITaaS is een aan twee kanten snijdend zwaard
IT is in de eerste plaats een service-afdeling voor de werknemers. IT moet de middelen ontsluiten die mensen nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Hieruit komen veel van de processen voort waar IT dagelijks mee te maken heeft. Ze zijn hard nodig voor het functioneren van het bedrijf, maar leggen ook een grote werkdruk op de IT-afdeling.

Daarbij komt dat de traditionele IT-afdeling de meeste dienstverleningsprocessen nog altijd handmatig afwerkt. Daardoor wordt zij reactief en is er geen tijd voor innovatie.

Wil IT werk kunnen maken van innovatie, dan moet zij hier tijd voor vrijspelen. Daarom zal IT de “end-to-end-delivery” van IT-diensten moeten automatiseren. Zo hoeven IT’ers zich niet meer bezig te houden met het leveren van voorspelbare diensten, zoals het verlenen van rechten, het installeren van applicaties of het toewijzen van meer opslagruimte. Maar ook het beheren van een Exchange server, updaten van werkplekken, servers etc. zijn zaken die tot op een heel hoog niveau geautomatiseerd en ‘’buiten werktijd gepland’’ uitgevoerd kunnen worden.

Met het wegvallen van dergelijke handelingen, heeft IT de kans om de kennis en kunde van zijn medewerkers op een innovatieve manier in te zetten. Tegelijkertijd maakt een servicegerichte IT het voor werknemers mogelijk om hun werk beter te doen, en zal de gebruikerstevredenheid stijgen. IT-as-a-Service is zo dus een tweesnijdend zwaard.

Het ontbreekt aan tijd
Intussen kampt de IT-afdeling structureel met tijdgebrek, waardoor innovatie niet van de grond komt. Slechts 19 procent van de IT-werknemers stelt ruim voldoende tijd te hebben voor innovatie. Twee op de drie IT-managers geeft aan dat er onvoldoende of weinig tijd is voor innovatie en ook collega’s op andere delen van de werkvloer onderkennen het probleem: zo’n twee derde denkt dat de IT-afdeling met tijdgebrek kampt.
Die tijd gaat vooral zitten in het ondersteunen van continue interne processen. Antwoorden op verschillende vragen in het onderzoek wijzen er bijvoorbeeld op dat bedrijven nog maar op kleine schaal selfservice en contextbewuste werkplekken faciliteren. Doordat IT’ers dus zelf de werkplekken moeten beheren en aanvragen van gebruikers van allerlei aard moeten afhandelen, wordt de IT-afdeling gedwongen om reactief te blijven acteren.

Bent u ook benieuwd hoe uw IT en Telecom omgeving geoptimaliseerd kan worden, De Axoft accountmanagers kunnen u adviseren en ondersteunen bij het standaardiseren en automatiseren van dagelijkse handelingen.