Whatsapp met ons

De mens maakt een IT-project tot een succes (of juist niet)
Nieuws 28 maart 2021

De mens maakt een IT-project tot een succes (of juist niet)

Herkent u het? U maakt voor uw IT-project een stappenplan en voert dat keurig uit. Toch ziet u na verloop van tijd niet het effect waarop u hoopte. Hoe komt dat? Waarschijnlijk door de mensen. Ze weten niet hoe alles werkt of willen simpelweg niet veranderen en tonen weerstand. Ook al lijkt de IT een wereld van enen en nullen, het is de mens die bepaalt of een IT-project een succes wordt of niet.

Focus nog (te) vaak op techniek alleen

Als het gaat om digitalisering in brede zin, dan zien we vaak dat alle aandacht uitgaat naar de techniek. Er wordt volop geïnvesteerd in applicaties en systemen. ‘Als de techniek staat, volgt de verandering vanzelf’, is de gedachte. Helaas blijkt dat niet op te gaan. Alleen focussen op techniek zonder voldoende aandacht voor de menselijk kant zorgt alleen voor frustratie, inefficiëntie en weerstand. Precies datgene wat u niet voor ogen had.

Waarom verandering zo lastig is

Willen mensen dan helemaal niet veranderen? Juist wel. Mensen houden júíst van verandering, alleen willen ze niet veranderd worden. Angst en onzekerheid zijn drijfveren bij weerstand. Het is daarom extra belangrijk om die weg te nemen. Verandering moet iets van henzelf zijn; alleen dan wordt het gedragen.

Hoe wordt verandering een succes?

Dat is inderdaad de hamvraag. En hoe graag we het zouden willen, er is geen eenduidig antwoord. Om de eenvoudige reden dat elke bedrijf anders is, en alle mensen anders zijn en reageren op veranderingen. Kennis, vaardigheden, bereidheid om te veranderen; het verschilt van persoon tot persoon. Wat wel fijn is: zowel niveau van kennis, vaardigheden als de bereidheid zijn in kaart te brengen én goed te verbeteren indien nodig.

Vergroot bereidheid door te betrekken en informeren

De belangrijkste dragers van veranderingen zijn uw collega’s. Wanneer ze niet begrijpen wat, hoe en waarom, dan ontstaat weerstand. Ga met ze in gesprek en vraag hun input op veranderingen. Communiceren vanaf het eerste moment is ook erg belangrijk. Geef antwoord op vragen als:

  • Wat is het doel van de verandering?
  • Wat is het gevolg als we de verandering niet maken?
  • Welke hindernissen en stappen moeten we nemen?
  • Wat betekent de verandering voor mijn functie, het team en ieders werkzaamheden?

Kennis & vaardigheden: training op maat

IT-veranderingen vragen ook wat van de kennis en vaardigheden van uw collega’s. Wanneer zij nieuwe programma’s niet direct volledig begrijpen wordt al snel geroepen dat ‘het eerst beter was’. Daarom is training op vaardigheden essentieel, zodat daar geen drempel meer is. Bij Axoft hebben we speciale gebruikerstrainingen die we perfect laten aansluiten bij de kennis en kunde van uw collega’s. Zo weet u zeker dat het met de kennis straks goed zit.

Uw IT-project een succes met Axoft

Bij Axoft zien we graag dat IT-oplossingen de verandering brengen waarop u hoopt. Daar maken we ons dan ook hard voor. Samen zorgen we ervoor dat uw IT-project en daarbij volgende veranderingen vooruitgang betekenen, en geen achteruitgang. Wij gaan graag het gesprek met u aan. Neem gerust contact met ons op.

Wim Milder
Business Development Directeur