Whatsapp met ons

IoT-apparatuur krijgt keurmerk
Nieuws 19 juli 2018

IoT-apparatuur krijgt keurmerk

The Internet of Things (IoT), inmiddels krijgt het steeds meer bekendheid. Boeren krijgen een berichtje zodra de koeien klaar zijn om te melken, liften geven zelf aan wanneer ze onderhoud nodig hebben, zelfs duikers zijn te traceren. IoT kan in elke branche iets toevoegen.

Omdat IoT groeit, steunt de regering het initiatief om binnen de Europese Unie een keurmerk op te stellen voor alle devices die met IoT verbonden zijn. De verantwoordelijk staatssecretaris, mevrouw Keijzer, reageert hiermee op de oproep die toezichthouder Agentschap Telecom onlangs deed. In haar jaaroverzicht ‘De staat van Ether’ wordt voorgesteld om de veiligheid te waarborgen door eisen te stellen aan IoT-devices, het liefst in combinatie met een keurmerk. De bestaande CE-markering is hier volgens het Agentschap zeer geschikt voor.

Staatssecretaris Keijzer geeft aan samen met de Europese Unie te onderzoeken hoe invulling kan worden gegeven aan deze oproep. Vanuit Nederland is inmiddels een voorstel gedaan, dat positief ontvangen is door de Europese Commissie. Er wordt zelfs overwogen om als eerste stap de veiligheidseisen voor bepaalde productcategorieën versneld in te voeren.

Bron: TelecomNieuwsNet