Whatsapp met ons

Ondernemer aan het woord
Nieuws 14 juni 2016

Ondernemer aan het woord

Jan Pieter de Ruiter, CEO Axoft IT & Telecom

’Met verweving IT en telecom is een wereld te winnen´
‘IT en telecom raken steeds meer met elkaar geïntegreerd. De mogelijkheden om over mobiel en vast internet twee technieken verregaand met elkaar te integreren: telefonie, uitwisselen van stemgeluid, en IT, uitwisseling van data, zijn schier eindeloos. VOIP, Voice Over Internet Protocol, bellen over internet kán uitstekend met subliem geluidskwaliteit, en zonder verstoringen. En dan heb ik het over de professionele systemen voor de zakelijke markt: Hosted Voice over breedband: glasvezel of snelle koperverbindingen. Een telefooncentrale in de cloud heeft erg veel functionaliteiten tegen lage kosten en flexibele schaalbaarheid. Mobiele en vaste telefonie zijn bijvoorbeeld gemakkelijk met elkaar te integreren. En nu het vreemde: zeker tachtig procent van de bedrijven die daar hun voordeel mee zouden kunnen doen, houden vast aan traditionele telefoniecentrales: met vaste toestellen over de gewone telefoonlijnen.’ Jan Pieter de Ruiter, CEO Axoft IT & Telecom, ziet kansen voor de Telecom en IT-sector om dit marktsegment uit te bouwen.

Is dit een kans voor telecombedrijven die zoeken naar nieuwe verdienmodellen, nu de telecommarkt steeds meer verzadigd lijkt?
‘Ja zeker. De relatief late opkomst van cloudtelefonie is natuurlijk ook te verklaren uit het feit dat bellen over internet het traditionele verdienmodel van bellen over vaste en mobiele telefoonnetwerken onder druk zet. Telecomproviders zijn terughoudend geweest met de nieuwe cloudtechnieken al te snel in de markt te zetten. En bij KPN, waar wij, als grootste landelijke KPN business partner, intensief mee samenwerken, hebben ze ook gewacht tot VOIP een bewezen, kwalitatief goede, uitontwikkelde techniek was. Axoft werkt voor bedrijven tot 500 werkplekken, in een straal van vijftig kilometer rond Rotterdam. In specifieke branches als overheid werkt Axoft landelijk. De laatste jaren trekt de groei aan. Steeds meer klanten vragen om integratie van IT en Telecom diensten. Omdat ze ontdekt hebben hoeveel efficiency verbetering, kostenbesparing en versoepelde communicatie het oplevert als je die twee werelden integreert. Toch zitten we nog maar aan het begin van een hockeystick-vormige groeicurve.’

Wat weerhoudt ondernemers nog om de oude telefooninstallaties bij het vuil te zetten?
‘Om te beginnen emotie. De angst dat één van de lifelijnen van het bedrijf, telefoneren met de buitenwereld, te veel storing ondervindt of zelfs kan uitvallen. En dan kiest men liever voor oude zekerheden. Cloud diensten zijn bij veel bedrijven vaak nog onbekend en onbemind. Het enige dat daartegen helpt is: veel aandacht eraan geven. Missiewerk bij klanten, te verrichten door organisaties als de onze, zal er de komende jaren voor zorgen dat de voordelen steeds helderder op het netvlies komen. Het gaat om nieuwe diensten waarmee klanten hun core business beter kunnen gaan doen.’

Een van de nieuwe services die de markt aanbiedt is Internet Of Things, een beloftevolle ontwikkeling?
‘Er zijn via internet nu al meer dingen met elkaar verbonden dan mensen, en die ontwikkeling zal de komende jaren steeds sneller groeien. De sensoren van dingen die aan het internet verbonden worden, gaan méér en méér data genereren, en die moeten opgeslagen en geanalyseerd worden. Axoft is nu al de verbindende schakel voor ondernemingen om smart apparatuur met elkaar te verbinden en kennis te delen. Ons bedrijf wil een rol gaan spelen in Internet Of Things. We overdenken onze strategie nog, wellicht komt er een speciale business unit. Want toekomstige mogelijkheden zijn vóór je het weet werkelijkheid geworden.’

ABN AMRO Bank Visie Op Sectoren 2016, Hannie Verhoeven Fotograaf
ABN AMRO Bank Visie Op Sectoren 2016, Hannie Verhoeven Fotograaf